Các hoạt động Môi trường và Trách nhiệm xã hội

Sáng kiến CSR để quản lý chuỗi cung ứng

Tập đoàn Sumitomo đã thiết lập Hướng dẫn hành động CSR cho Quản Lý Chuỗi Cung Ứng. Thông qua việc thực hiện các hướng dẫn này, chúng tôi đang hướng tới hiện thực hóa một xã hội bền vững bằng cách làm việc cùng với các nhà cung cấp và đối tác kinh doanh của mình để đạt được quản lý chuỗi giá trị có trách nhiệm. Công ty cung cấp nhiều cơ hội để thúc đẩy sự hiểu biết và củng cố các hướng dẫn này, bao gồm đào tạo cho nhân viên mới và nhân viên được thuê tại nước sở tại, các cuộc họp trong các đơn vị kinh doanh và các tổ chức khu vực trong và ngoài nước, và các cuộc họp giao ban với các nhân viên được cử đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài.

Hướng dẫn hành động CSR của Tập đoàn Sumitomo Corporation Group về quản lý chuỗi cung ứng

Được lập vào tháng 11, 2009
Được sửa đổi vào tháng 11, 2013

Tập đoàn Sumitomo đặt mục tiêu trở thành một tổ chức toàn cầu, bằng cách liên tục đi trước trong việc ứng phó với sự thay đổi, tạo ra giá trị mới và đóng góp rộng rãi cho xã hội, phấn đấu để đạt được sự thịnh vượng và thực hiện ước mơ của tất cả các cổ đông thông qua các hoạt động kinh doanh hợp lý trong phạm vi tuân thủ nghiêm ngặt Tuyên Bố Sứ Mệnh Doanh Nghiệp của chúng tôi và nguyên tắc phong cách quản lý có trong Tuyến bố trên, ở đó tầm quan trọng hàng đầu là tính chính trực và quản lý lành mạnh với sự tôn trọng tối đa được trao cho cá nhân.

Để thúc đẩy tính bền vững và phúc lợi xã hội phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi, Tập đoàn Sumitomo Corporation đưa ra các Hướng dẫn Hành động CSR này để Quản lý Chuỗi Cung ứng. Với mục đích tăng cường hơn nữa các mối quan hệ toàn cầu, tạo thành một trong những nền tảng của năng lực cốt lõi của chúng tôi về sức mạnh tổng hợp của công ty, chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp và đối tác kinh doanh của mình chấp nhận, hiểu và thực hành các hướng dẫn này để cùng nhau chúng ta có thể đạt được quản lý chuỗi giá trị có trách nhiệm.

Những nhà cung cấp và đối tác kinh doanh của chúng tôi được mong đợi sẽ đáp ứng các tiêu chí sau:

1. Tôn trọng nhân quyền và không đồng lõa với các vi phạm nhân quyền

2. Ngăn chặn lao động cưỡng bức, lao động trẻ em và trả lương thấp không công bằng

3. Không tham gia vào các hoạt động phân biệt đối xử tại nơi làm việc

4. Tôn trọng quyền tự do liên kết của người lao động để đảm bảo việc đàm phán cởi mở và công bằng giữa lao động và quản lý

5. Cung cấp cho nhân viên môi trường làm việc an toàn và lành mạnh

6. Bảo vệ môi trường toàn cầu và cân nhắc kỹ lưỡng về đa dạng sinh học

7. Đảm bảo chất lượng và an toàn của sản phẩm và dịch vụ

8. Đảm bảo các giao dịch kinh doanh công bằng, tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành, đồng thời ngăn chặn tống tiền, hối lộ và tất cả các hình thức kinh doanh tham nhũng khác

9. Đảm bảo an toàn thông tin phù hợp

10. Hợp tác với các thành viên của cộng đồng sở tại địa phương và đóng góp vào sự phát triển bền vững của khu vực

11. Công bố thông tin liên quan đến những điều trên một cách kịp thời và phù hợp.

Tuyên bố của Tập đoàn Sumitomo về Đạo luật Nô lệ Hiện đại của Vương quốc Anh năm 2015

Chúng tôi đặt ra các bước mà Tập đoàn Sumitomo Corporation đã thực hiện để giúp đảm bảo rằng chế độ nô lệ và buôn người hiện đại không diễn ra trong hoạt động kinh doanh hoặc chuỗi cung ứng của Tập đoàn SC. Tuyên bố được hội đồng quản trị thông qua.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.