Chương trình Kick-off 2023

Vào ngày 11-14/4/2023 vừa qua, Tập thể Công ty Summit Agro đã cùng nhau tham dự Chương trình Kick-off 2023 tại thành phố biển Nha Trang xinh đẹp.

Trong xuyên suốt 4 ngày làm việc, Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên đã cùng tổng kết và đánh giá kết quả hoạt động trong năm tài chính 2022 và từ đó đưa ra những định hướng, kế hoạch kinh doanh trong chặn đường 2023 sắp tới. Tất cả đều quyết tâm và đồng lòng với định hướng phát triển của Công ty “CHẮP CÁNH BAY XA – Chúng ta cùng tiến”!

Bên cạnh đó không thể thiếu những những giây phút vui chơi, gắn kết giữa các thành viên trong đại gia đình Summir Agro bằng những hoạt động teambuilding và tham quan các địa điểm nổi tiếng, xinh đẹp tại Nha Trang.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *