ATABRON 5EC

Cây Trồng: Khoai lang, Bắp cải, Đậu tương/Đậu nành, Lạc/đậu phộng, Hành lá.

Dịch Hại/Sâu Hại: Sâu tơ, Sâu xanh da láng, Sâu khoang

Danh mục: