ONECIDE 15EC

Cây Trồng: Dưa hấu, Sắn, Bông vải, Đậu tương (Đậu nành), Đậu phông (lạc), Vừng (Mè), cây Cam.

Dịch Hại: Cỏ lá hẹp.

Lưu ý: Không phun cho cây trồng như Lúa, Mía, Bắp (ngô) và Gừng

Danh mục: