RANMAN 10SC

Cây: Cà chua, Nho, Dưa hấu, Khoai môn, Dưa chuột

Dịch – Bệnh: Sương mai, giả sương mai

Danh mục: