GLADIUS 10SC

Cây Trồng: Hoa cúc, Sắn (Khoai mỳ), Đậu tương (Đậu nành)

Dịch Hại/Sâu Hại: Bọ trĩ , Bọ phấn trắng, Sâu xanh da láng

Danh mục: